• Sorumlu Müdür Arayanlar
    Türkiye'nin dört bir yanındaki sorumlu müdürlere buradan ulaşabilirsiniz.
  • Petrol İstasyonu Arayanlar
    Firmalardan gelen talepler doğrultusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Pazartesi, 24 Nisan 2017

REW2017 400x85 Banner                             isgfuari2016 2017

Üye Giriş

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları…zorunludur.” hükmünü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.

          Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOB’a bağlı meslek odası tarafından düzenlenir.

          TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

            TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar…” hükmünü amirdir.

 

LPG Sorumlu Müdür Eğitimi

 

Sorumlu müdür eğitim ve belgelendirmesi iki alt başlık altında düzenlenmiştir.

a)LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü

Sorumlu Müdürlük yapabilecek olan meslek grupları; Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Bu eğitime başvurmak için, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesine sahip olmak şarttır.

Eğitimde başarılı olanlara “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.

Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözleşme ile ilgili odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür tespiti yapılarak dolum tesisine ait bilgileri içeren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir.

Eğitim süresi 1 gün (8 saat) dür.

Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.

b)LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü

Sorumlu Müdürlük yapabilecek olan meslek grupları;

-        Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından mezun olanlar,

-       Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

-         6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olanlar veya,

-         Diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.

Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili odaya yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir.

Eğitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diğer bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir.

Eğitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.

Forum'dan Son Gönderiler...

  • Görüntülenecek mesaj yok