Cuma, 21 Haziran 2024

Üye Giriş

LPG İstasyonlarında Alınacak Önlemler

 

LPG İstasyonlarında Alınacak Önlemler

  

ELEKTRİK TESİSATININ KONTROLÜ:

            İşyerindeki aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı yılda bir defa muntazaman ehliyetli teknik elemanlar  tarafından  kontrol ve bakıma tabi tutulacak, bir belge düzenlenerek işyerinde saklı tutulacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:40)
 

            - ETANŞ AYDINLATMA:

            LPG İkmal istasyonlarının tehlikeli bölgelerindeki (Tank sahası ve dispenser) aydınlatma armatörleri ex-proof özellikte (etanş) olacaktır.  (Par.Pat. Mad. Tüzüğü Madde :41)
 

            - SAHA AYDINLATMASI:

            LPG İkmal istasyonlarında, araç giriş çıkış yerleri, tank sahası, tüm tesis ve çevrede yeterli aydınlatma sağlanacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:53)

 

            - PARATONER

            LPG İkmal istasyonları yıldırıma karşı, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle (Paratonerlerle) donatılacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:57)
 

            - PARATONER KONTROLÜ:

            Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat bir yılı geçmeyen süreler içinde ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:57)
 

            - GAZ BİRİKEBİLECEK TEHLİKELİ ÇUKURLAR:

            LPG dolum tesisinde, tank sahası ve dispensere 5 metre mesafede gaz birikimi olabilecek kanal, menfez ve benzeri çukurluklar bulunmamalıdır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.2.1.)
 

            - İŞYERİ ZEMİNİ ve GİRİŞ ÇIKIŞ YERİ:

            LPG İkmal istasyonlarının zemini düzgün, dispenser bölgesine taşıt giriş ve çıkışları ayrı ayrı olmalı, LPG ikmali için istasyona gelen taşıtların ikmal istasyonunda dolum yaparken duracağı alanlar 15 Cm. genişliğinde sarı bir çizgi ile belirlenecek ve taşıtların buralara durması sağlanacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 1.13, 2.1.10, 2.1.18)
 

            - DİSPENSER İLE TRAFİK YOLU ARASINA KORUGAN:

            Dispenser ile trafik yolu arasına, seyir halindeki araçlardan  gelebilecek mekanik zararları engellemek üzere, taşıt giriş-çıkış kısmı hariç,  en az 50 cm. yüksekliğinde sabit korugan yapılacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 2.1.11)  
 

- UYARI TALİMATLARI:

            İşyerinin, tank sahasında tanker boşaltma talimatı, dispenser bölgesinde araç dolum talimatı, işçilerin bekleme yerinde, yangın ve acil durum planı hazırlanarak görünür bir şekilde ilan edilecektir. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.3.8)
 

            - TANK VE BORU HATTINA FİZİKİ KORUMA:

            Depolama tankı ve boru tesisatı dışarıdan gelecek fiziki darbe  ve etkilere karşı uygun şekilde korunmuş olacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 1446 2.1.2.1.3)
 

            - TANK DOLUM AĞIZ SEVİYESİ:

            Tank dolum ağızları normal işletme şartlarında,  zemin  seviyesinden kolayca erişilebilir seviyede yerleştirilecektir. Yerüstü tanklarının üzerine yerleştirilen kontrol tesisatlarına  kolayca ulaşabilmek için sabit merdiven veya platform yapılacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 1446 2.1.2.1.4)
 

            - OTOMATİK SOĞUTMA TERTİBATI VE TANK RENGİ:

            Yerüstü depolama tanklarının üstünde, tank ısınarak iç basıncın  artması durumunda tankı  soğutabilecek, otomatik soğutma tertibatı (spring-duş) bulunacak ve tank, ışığı yansıtacak renge boyanacaktır.(Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:127)

           

- TANK VE BORU TESİSATI ÇEVRESİNE TEL ÖRGÜ:

            Tank sahasının etrafı, tank dış cidarından ve pompa, boru vb. tesisatların bir metre açığından itibaren en az 180 Cm. yükseklikte tel örgü veya çitle çevrilmiş olacaktır. Bu kısmın dışarı açılan en az iki kapısı bulunacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:52, TSE 11939/2.2.3)

            - KATOTİK KORUMA:

            Yer altı tanklarına katotik koruma yapılacak  ve  bu  tesisat periyodik olarak yılda bir kez ölçümlenerek kontrol edilecek, kontrol sonuçlarını gösteren belge düzenlenerek işyerinde bulundurulacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.2.6)
 

            - TANK DERİNLİĞİ:

            Yeraltı ve yerüstü tankları sağlam bir yere oturtulmuş, dış korozyona karşı korunmuş olacaktır. Yeraltı tankı, tankın en üst seviyesi toprak seviyesinden en az  60 cm. aşağıda olacak şekilde gömülecektir. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:77, TSE 11939 1.10)
 

            - EMNİYET VALFLERİ:

            Emniyet valfleri; Tankların üst kısmına ve tank içersindeki  LPG'nin buhar fazına  gelecek şekilde yerleştirilecek ve buhar çıkış ağzı atmosfere doğrudan açık olacaktır. Emniyet valfinin çıkış ağzına yağmur, toz v.b.  yabancı maddelerin girmemesi için koruyucu başlık takılacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.2.2)
 

            - GAZ DETEKTÖRLÜ ALARM:

            Tank sahasında ve dispenserlerin  gaz  hortumu  çıkış  tarafında  yerden 20 cm. yükseklikte (ex-proof) gaz detektörlü alarm sistemi bulunacaktır. Detektör gaz kaçağını algıladığında alarm sistemi,tesisin yangın söndürme ve aydınlatma sistemi dışındaki bütün  elektriği ve  dispensere  gidiş-dönüş hattındaki uzaktan kumandalı valflerle gaz  akışını kesecektir. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.12)
 

            - DİSPENSER HORTUMU ÖZELLİKLERİ:

            Dispenser dolum hortumları; LPG (Propan) için tasarlanmış olacak ve üzerinde LPG'ye uygun olduğunu belirten yazı ve işaretler bulunacak, hortum uzunluğu en az 3 metre ve en fazla 5 metre olacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.7)
 

            - DİSPENSER HORTUMUNA KAPLİN:  

Dispenser dolum hortumu üzerinde, hortumun çekmeye karşı zorlanması durumunda belirli bir değerden sonra ayrılan ve gaz akışını durduran kaplin  bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.4)
 

            -DİSPENSERE KORUGAN:

            Dispenser yerden en az 20 cm. yükseklikte beton kaide üzerine monte edilecek ve ayrıca dispenser etrafına, dispenseri dıştan gelecek fiziki  etkilere karşı korumak için sabit korugan yapılmış olacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.10)
 

            - DİSPENSER ÜZERİNE LPG SEMBOLÜ:

            Dispenserler üzerine 15x30 cm. boyutlarında "LPG" sembolü yazılacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:56, TSE 11939 2.1.3)
 

            - DİSPENSERE TİP VE SİSTEM ONAYI:

            LPG İkmal istasyonlarında sadece  "Tip ve Sistem Onayı"  alınmış dispenserler kullanılacaktır. Dispenserlerin  tip onay belgesinin sureti işyerinde bulundurulacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.1)

            - ARAÇ TOPRAKLAMASI:

            Dispenserlerden araçlara dolum esnasında kullanılmak üzere araç  topraklama sistemi bulunacaktır.  (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 1.15)
 

            - STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMA SİSTEMİ:

            Tankerden depolama tankına LPG dolumu yapılırken, tankerle tank arasında topraklama bağlantısı yapılacaktır. Bu topraklamanın  yapılabilmesi için  tank sahasında gerekli topraklama bağlantı ucu bulunacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:75)

           

            - TANK İLE POMPA ARASI ELEMANLARI:

            LPG tankı ile pompa arasında: Filitre (Dalgıç pompa tipi hariç), Emniyet valfi, Aşırı akış kesme veya uzaktan kumandalı valf bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 1.2.6)
 

            - DİSPENSER İLE TANK GERİ DÖNÜŞ HATTI ÜZERİ ELEMANLARI:

            Dispenser ile tank geri dönüş hattı üzerinde:Emniyet valfi, Elle kapatılabilen vana, Çek valf, Aşırı hız kesme veya uzaktan kumandalı valf bulunacaktır.  (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 1.2.6)
 

            - POMPA İLE DİSPENSER ARASI ELEMANLARI:

            LPG pompası ile dispenser arasında: Filitre, Emniyet valfi, Elle kapatılabilen vana, bay-pas valfi bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 1.2.6)
 

            - BAY-PAS DÖNÜŞ HATTI ELEMANLARI:

            A) - Dönüşün tanka ayrı olarak bağlanması durumunda: Elle kapatmalı vana,  Bay-pas valfi, Çek valf, Emniyet Valfi, Aşırı hız kesme veya uzaktan kumandalı valf  bulunacaktır.

            B) - Dönüşün dispenser dönüş hattına bağlanması durumunda: Elle kapatmalı vana, Bay-pas valfi bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 1.2.6)
 

            - TANK DOLUM HATTI ÜZERİ ELEMANLARI:

            Tank dolum hattı üzerinde elle kapatmalı vana ve  çek valf bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:4)
 

            - "SIVI GİRİŞ-GAZ DÖNÜŞLÜ" TANK DOLUM HATTI ELEMANLARI:

            "Sıvı giriş - Gaz Dönüşlü" Tank dolum sistemlerinde Hatlar: Çek valf, Uzaktan kumandalı valf ve Aşırı akış vanaları ile donatılacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.3.5)
 

            - ACİL DURDURMA BUTONU:

            LPG sevk pompası hem dispenser üzerinden, hem de ana kumanda  panosu üzerinden kontrol edilebilmeli  ve ayrıca tehlikeli bölgenin dışında kolayca ulaşılabilecek bir yerde, dispenser etrafında oluşabilecek tehlikeli bir durumda, pompayı durduran pompanın basma hattını ve dispenserin dönüş hattını otomatik olarak kapatan acil durdurma butonu bulunacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.1.2, 2.1.5)  
 

            - UYARI LEVHASI:

            LPG Otogaz istasyonlarında, görünür yerlere, Yangın tehlikesini belirten uyarıcı ikaz levhaları konulacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde: 56)
 

            - İKMAL İSTASYONU ÇEVRESİNDE KOLAY TUTUŞAN MALZEME:

            İkmal istasyonlarının, tank ve dispenser bölgesine en az 3 metre mesafede kuru ot ve benzeri kolayca tutuşabilen yanıcı madde bulundurulmayacaktır. (İş Kanunu Madde:73, TSE 11939 2.2.9)
 

            - İŞ ELBİSESİ:

            İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve  nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya iş gömleği giydirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:526)
 

            - İŞ ELDİVENİ:

            Dispenserlerden araçlara ikmal yapan işçilere uygun iş eldiveni  verilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:530)
 

            - İŞ AYAKKABISI:

            İşçilere, kıvılcım çıkarmayan uygun iş ayakkabısı verilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:532)

           

          - İŞÇİLERE EĞİTİM:

            LPG İkmal istasyonlarında çalıştırılan personel,  LPG'nin özellikleri ve bunun meydana getirebileceği tehlikeler konusunda, işletmeci tarafından eğitilecek, işçilerin eğitim belgeleri işyerinde bulundurulacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde:73)
 

            - TOPRAKLAMA:

            LPG otogaz istasyonlarında, bütün madeni bölmeler ile boru, vana, pompa, motor, tank  ve  dispenser uygun şekilde topraklanmış olacaktır. (Par. Pat. Mad. Tüzüğü Madde: 42)
 

            - TANKLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ:

            LPG otogaz istasyonlarının tank ve boru hatlarının,  montaj sonrası işletmeye  alınmadan  önce  ve  ayrıca periyodik olarak yılda bir defa kontrol ve deneyleri yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak,  kontrol  sonuçlarını gösteren teknik rapor düzenlenerek işyerinde bulundurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 223)