• Sorumlu Müdür Arayanlar
    Türkiye'nin dört bir yanındaki sorumlu müdürlere buradan ulaşabilirsiniz.
  • Petrol İstasyonu Arayanlar
    Firmalardan gelen talepler doğrultusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Cuma, 21 Haziran 2024

Üye Giriş

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları…zorunludur.” hükmünü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.

                 TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

         TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.

             Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait internet sayfasında güncel olarak yayımlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.” hükmünü amirdir.

 

LPG Sorumlu Müdür Eğitimi

 

Sorumlu müdür eğitim ve belgelendirmesi iki alt başlık altında düzenlenmiştir.

a)LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdürü

Sorumlu Müdürlük yapabilecek olan meslek grupları; Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya fakültelerin kimya bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik veya petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak şarttır.

Bu eğitime başvurmak için, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesine sahip olmak şarttır.

Eğitimde başarılı olanlara “LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.

Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözleşme ile ilgili odalara yapılan başvurularda sorumlu müdür tespiti yapılarak dolum tesisine ait bilgileri içeren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir.

 

b)LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürü

Sorumlu Müdürlük yapabilecek olan meslek grupları; Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak şarttır.

(Ek:RG-15/12/2016-29919) A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler. Bu kişilere ilişkin eğitim ve belgelendirme esasları her yıl genel uygulama esasları ile belirlenir ve bu kişiler için bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen öğrenim şartı aranmaz.

Eğitimde başarılı olanlara “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde “toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.

Sertifika ve istasyona ait olan Sözleşme ile ilgili odaya yapılan başvurularda sorumlu müdür ataması yapılarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir.

Eğitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diğer bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir.

Eğitim ücretleri 100 TL/gün, belge ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir.

Forum'dan Son Gönderiler...